EXISTA FONDURI PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR – TREBUIE FOLOSITE!
| 22.05.2009 |
POSCCE - Ghiduri noi spre consultare: internationalizare, standardizare si consultanta
Detalii

| 20.05.2009 |
Stadiu absorbtie fonduri la 30 aprilie 2009
Afla mai multe

| 08.05.2009 |
Birouri Mobile de Consultanta la Brasov
Detalii

| 24.04.2009 |
ROMANIA 2009 - O NOUA PERSPECTIVA ASUPRA FINANTARILOR NERAMBURSABILE
GO PLAN in parteneriat cu Clubul Intreprinzatorului Roman al Bancii Transilvania a organizat o sesiune de informare pe tema Fondurilor Structurale in 23 aprilie 2009 la Bucuresti, Hotel Ibis Gara de Nord.

| 01.02.2009 |
Prefinantare la fondurile UE pentru IMM
Detalii

| 01.02.2009 |
Ministerul IMM-urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
POR: In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT!
Detalii

| 23.01.2009 |
Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare
Detalii

| 20.01.2009 |
Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene
Fonduri europene in valoare de 5,9 miliarde euro pentru 2009

| 23.07.2008 |
POR: S-a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice
Verifica detaliile.

| 19.07.2008 |
Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii
Verifica detaliile.

| 18.07.2008 |
2 ghiduri noi pentru IMM-uri
Verifica detaliile.

| 16.07.2008 |
Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect
Verifica detaliile.

| 03.04.2008 |
GO PLAN cauta colaboratori!
Ne marim echipa!

| 31.03.2008 |
Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM-urilor
Verifica detaliile.

| 24.01.2008 |
O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR, axa 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
Verifica detaliile.

| 22.01.2008 |
FINANŢARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE
Verifica detaliile.

Email:
Inscriere
Noutati si Articole / A inceput programul de investitii al ANIMMC!

18.07.2007

MIMMCTPL susţine IMM-urile cu 40 de milioane lei pentru investiţii, modernizare/retehnologizare


Prin Ordinul nr 586/2007 al Ministrului Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, domnul Ovidiu Silaghi, publicat în Monitorul Oficial nr 467/ 16 iulie 2007 a demarat procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii


Obiectivul Programului îl constituie susţinerea investiţiilor realizate de întreprinderile nou-înfiinţate, precum şi de întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.
Bugetul alocat Programului pentru anul 2007 este de 40 milioane lei.


MIMMCTPL este administratorul Programului, iar derularea acestuia se realizează în colaborare cu instituţiile de credit care vor fi făcute publice pe pagina web www.animmc.ro, în termen de 20 zile lucrătoare de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, respectiv data de 14 august 2007.
Perioada de înregistrare a formularelor de preselecţie va fi de 5 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut de 20 de zile lucrătoare, de la data publicării în Monitorul Oficial.


Solicitanţii vor completa şi vor transmite on-line formularul de preselecţie (Anexa nr.3 la Procedură), conform aplicaţiei software care va fi disponibilă pe pagina web a instituţiei la adresa www.animmc.ro, începând cu ora 9.00 a primei zile de înregistrare şi până la ora 15.30 a ultimei zile de înregistrare. Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu numărul de înregistrare obţinut şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta. Formularul de preselecţie corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei.


După terminarea perioadei de înregistrare în Program, MIMMCTPL va face publică pe site-ul instituţiei la adresa www.animmc.ro, în termen de 3 zile lucrătoare, Lista cu solicitanţii înscrişi în cadrul Programului în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.


Totodată, MIMMCTPL va face cunoscută lista cu solicitanţii declaraţi eligibili şi acceptaţi pentru evaluare în scopul finanţării în cadrul Programului, în limita bugetului alocat, pe site-ul instituţiei, la adresa www.animmc.ro. De asemenea, MIMMCTPL va face publică şi lista de aşteptare a următorilor 100 de potenţiali beneficiari ai Programului.
Ajutorul Financiar Nerambursabil poate fi acordată unui beneficiar eligibil după cum urmează:

1. nu poate depăşi echivalentul în lei a 10.000 euro, pentru întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi şi în acelaşi timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investiţii;
2. nu poate depăşi echivalentul în lei a 50.000 euro, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii şi în acelaşi timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investiţii;

Instituţia de credit va acorda beneficiarului eligibil un credit de finanţare, reprezentând minim 25% din valoarea proiectului de investiţii, credit acordat în condiţiile de piaţă şi care nu este garantat de stat.


Contribuţia proprie a beneficiarului eligibil trebuie să fie de minim 15% din valoarea proiectului de investiţii, în numerar.


Se pot finanţa numai achiziţiile de maşini, utilaje, echipamente, mijloace de transport de mărfuri care sunt noi (nu second-hand).O întreprindere poate accesa o singură dată prezentul Program.

Home Page | Contact © 2013 Go Plan. All rights reserved
Created By EssMedia.ro