EXISTA FONDURI PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR – TREBUIE FOLOSITE!
| 22.05.2009 |
POSCCE - Ghiduri noi spre consultare: internationalizare, standardizare si consultanta
Detalii

| 20.05.2009 |
Stadiu absorbtie fonduri la 30 aprilie 2009
Afla mai multe

| 08.05.2009 |
Birouri Mobile de Consultanta la Brasov
Detalii

| 24.04.2009 |
ROMANIA 2009 - O NOUA PERSPECTIVA ASUPRA FINANTARILOR NERAMBURSABILE
GO PLAN in parteneriat cu Clubul Intreprinzatorului Roman al Bancii Transilvania a organizat o sesiune de informare pe tema Fondurilor Structurale in 23 aprilie 2009 la Bucuresti, Hotel Ibis Gara de Nord.

| 01.02.2009 |
Prefinantare la fondurile UE pentru IMM
Detalii

| 01.02.2009 |
Ministerul IMM-urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
POR: In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT!
Detalii

| 23.01.2009 |
Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare
Detalii

| 20.01.2009 |
Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene
Fonduri europene in valoare de 5,9 miliarde euro pentru 2009

| 23.07.2008 |
POR: S-a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice
Verifica detaliile.

| 19.07.2008 |
Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii
Verifica detaliile.

| 18.07.2008 |
2 ghiduri noi pentru IMM-uri
Verifica detaliile.

| 16.07.2008 |
Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect
Verifica detaliile.

| 03.04.2008 |
GO PLAN cauta colaboratori!
Ne marim echipa!

| 31.03.2008 |
Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM-urilor
Verifica detaliile.

| 24.01.2008 |
O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR, axa 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
Verifica detaliile.

| 22.01.2008 |
FINANŢARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE
Verifica detaliile.

Email:
Inscriere
Noutati si Articole / Prima Lansare de Ghiduri in cadrul Programului Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice

17.10.2007

EXTRAS DIN GHIDURILE SOLICITANTULUI
( aflate in consultare)

Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat” , Domeniul Major de Intervenţie 3 „Dezvoltarea e-economiei”

Operatiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe
Prin intermediul acestei operatiuni se urmareste conectarea la Internet prin conexiuni broadband şi achizitionarea echipamentelor conexe.
Durata de depunere a propunerilor de proiecte este cuprinsa intre luna ianuarie 2008 si luna aprilie 2008.

Activităţi eligibile
- Conectarea la Internet prin conexiuni broadband (activitate obligatorie pentru toate proiectele);
- Achizitionarea unui calculator pentru fiecare punct de lucru şi/sau echipamente şi servicii conexe necesare pentru o retea de maximum 10 calculatoare – corelate cu numărul angajaţilor;
- Achiziţionarea unui server şi a soft-ului de operare necesar;
- Achiziţionarea unei imprimante (A4/A3), unui scanner şi a unei web-cam pentru video-conferinte pentru fiecare punct de lucru (max.10);
- Achizitionarea licenţelor software necesare operării calculatoarelor/laptop-urilor şi pachetul office;
- Realizarea unui website, achizitionarea domeniului pentru acest website – obligatoriu (dacă aplicantul nu are încă);
- Achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică.

Cheltuieli eligibile
- Costurile privind achiziţia de echipamente IT şi periferice;
- Plata abonamentului privind accesul broadband la Internet pentru o perioadă de 12 luni;
- Taxa de conectare pentru serviciile de broadband;
- Cheltuieli pentru crearea şi administrarea unui website, gazduirea acelui website timp de 12 luni;
- Cheltuieli pentru achiziţionarea numelui de domeniu;
- Achizitionarea unui calculator pentru fiecare punct de lucru şi/sau echipamente şi servicii conexe necesare pentru o retea de maximum 10 calculatoare – în limita a 50 % din numărul angajaţilor;
- Cheltuieli privind achiţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică;
- Servicii de consultanţă pentru implementarea şi configurarea software-ului relevant;
- Cheltuieli privind achiziţionarea de aplicaţii software, licenţe.

Valoarea maximă a finanţării acordate: 80000 (cca.25.000 EUR)

Operatiunea 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi alte soluţii electronice pentru afaceri ”
Activitati eligibile
- Implementarea de sisteme informatice de comert electronic.
- Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice.
- Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate;
- Implementarea de sisteme informatice de e-payment
- Implementarea de sisteme de e-learning pentru IMM
- Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei
Costuri eligibile
• Cheltuieli pentru servicii de consultanţă necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, inclusiv pentru un consultant IT extern pentru construirea site-urilor de e-commerce/e-licitaţie/e-business/e-learning sau pentru realizarea conţinutului iniţial pentru aplicaţiile de e-learning - care nu constituie o activitate permanentă sau periodică (exclus consultanţă fiscală, juridică, publicitate):
• Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii, utilaje şi echipamente
• Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, care nu intră în categoria de mai sus
• Cheltuieli pentru achiziţia de aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how
• Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifică

Durata de depunere a propunerilor de proiecte este cuprinsa intre luna noiembrie 2007 si luna martie 2008.

Valoarea maximă a finanţării acordate:. 1.700.000 LEI (cca.500.000 EUR )
Valoarea minimă a finanţării acordate: 34.000 LEI(cca.10000 EUR )


Operatiunea 3.3.3 „Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor”

Aplicatii eligibile : In cadrul acestei operaţiuni se pot finanţa proiecte care conţin una sau mai multe dintre următoarele componente:
- Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning).
- Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management).
- Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau productie, pentru imbunatatirea managementului ciclului de viaţă al produselor.
- Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii.
Costuri eligibile
• Cheltuieli pentru servicii de consultanţă necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, inclusiv pentru un consultant IT extern pentru construirea site-urilor de e-commerce/e-licitaţie/e-business/e-learning sau pentru realizarea conţinutului iniţial pentru aplicaţiile de e-learning - care nu constituie o activitate permanentă sau periodică (exclus consultanţă fiscală, juridică, publicitate):
• Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii, utilaje şi echipamente
• Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, care nu intră în categoria de mai sus
• Cheltuieli pentru achiziţia de aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how
• Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifică

Durata de depunere a propunerilor de proiecte este cuprinsa intre luna noiembrie 2007 si luna martie 2008.

Valoarea maximă a finanţării acordate: 1.020.000 LEI(cca.300.000 EUR)
Valoarea minimă a finanţării acordate: 34.000 LEI(cca.10.000 EUR)


Aplicanţi eligibili pt. cele 3 operatiuni
- Solicitantul este întreprindere micro, mică sau mijlocie;
Specific pt. operatiunea 3.3.1:
- Solicitantul declară că nu a beneficiat de conexiune broadband în ultimele 12 luni.
- Solicitantul înregistrează profit operaţional în ultimul exerciţiu financiar
- Aplicantul trebuie să declare ajutorul financiar cumulate pe ultimii 3 ani fiscali, astfel încât să se poată verifica respectarea regulii “de minimis”;
Specific pt. operatiunile 3.3.2, 3.3.3:
- Solicitantul declară că cel mai tarziu odata cu prima cerere de rambursare va prezenta o garanţie eliberată de o instituţie financiară pentru cel puţin 20% din valoarea finanţării acordate pentru durata preconizata a implementării proiectului (aplicabil în cazul IMM-urilor înfiinţate în ultimii 2 ani);
- Solicitantul are profit din exploatare în ultimii 2 ani financiari (aplicabil în cazul IMM-urilor înfiinţate de mai mult de 2 ani).

Home Page | Contact © 2013 Go Plan. All rights reserved
Created By EssMedia.ro