EXISTA FONDURI PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR – TREBUIE FOLOSITE!
| 22.05.2009 |
POSCCE - Ghiduri noi spre consultare: internationalizare, standardizare si consultanta
Detalii

| 20.05.2009 |
Stadiu absorbtie fonduri la 30 aprilie 2009
Afla mai multe

| 08.05.2009 |
Birouri Mobile de Consultanta la Brasov
Detalii

| 24.04.2009 |
ROMANIA 2009 - O NOUA PERSPECTIVA ASUPRA FINANTARILOR NERAMBURSABILE
GO PLAN in parteneriat cu Clubul Intreprinzatorului Roman al Bancii Transilvania a organizat o sesiune de informare pe tema Fondurilor Structurale in 23 aprilie 2009 la Bucuresti, Hotel Ibis Gara de Nord.

| 01.02.2009 |
Prefinantare la fondurile UE pentru IMM
Detalii

| 01.02.2009 |
Ministerul IMM-urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
POR: In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT!
Detalii

| 23.01.2009 |
Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare
Detalii

| 20.01.2009 |
Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene
Fonduri europene in valoare de 5,9 miliarde euro pentru 2009

| 23.07.2008 |
POR: S-a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice
Verifica detaliile.

| 19.07.2008 |
Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii
Verifica detaliile.

| 18.07.2008 |
2 ghiduri noi pentru IMM-uri
Verifica detaliile.

| 16.07.2008 |
Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect
Verifica detaliile.

| 03.04.2008 |
GO PLAN cauta colaboratori!
Ne marim echipa!

| 31.03.2008 |
Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM-urilor
Verifica detaliile.

| 24.01.2008 |
O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR, axa 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
Verifica detaliile.

| 22.01.2008 |
FINANŢARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE
Verifica detaliile.

Email:
Inscriere
Noutati si Articole / GARANTII ACORDATE BENEFICIARILOR DE FINANTARI DIN FONDURI EUROPENE

26.11.2007

GARANTII ACORDATE BENEFICIARILOR DE FINANTARI DIN FONDURI EUROPENE
Produsul Garanţii acordate beneficiarilor de finanţări din fonduri europene se adresează IMM-urilor care îndeplinesc atât condiţiile de accesare a fondurilor europene, cât şi condiţiile de acordare a finanţării specifice fiecărui finanţator.

Fondul garantează Finanţări acordate de instituţii financiar-bancare/ nebancare, pentru:

- plata taxei de consultanţă aferentă unui proiect pe un domeniu de activitate potenţial beneficiar de fonduri europene;
- realizarea proiectelor pe domenii de activitate potenţial beneficiare de fonduri europene.

Garanţia se poate acorda pentru o perioadă de până la 3 ani, pentru consultanţă, iar pentru investiţii garanţia se acordă în corelaţie cu durata creditului.

Procentul de garantare este în conformitate cu prevederile din convenţiile încheiate cu finanţatorii, cu precizarea că, pentru finanţarea acordată pentru consultanţă, procentul maxim de garantare este de 80%, iar comisionul de garantare este de numai 1%/an.

In situaţia în care condiţiile de accesare a fondurilor europene prevăd ca aplicantul să facă dovada existenţei surselor proprii pentru finanţarea proiectului, Fondul va putea emite, la solicitarea instituţiei finanţatoare un document - PROMISIUNE DE GARANTARE - prin care Fondul îşi exprimă intenţia de a garanta finanţarea ce va fi primită de IMM, după aprobarea proiectului de către autoritatea de implementare.
Pentru analiza solicitărilor de garantare nu va trebui să plătiţi comision de analiză a dosarului sau alte comisioane.
CUM SE OBTINE GARANTIA FONDULUI?
După ce aţi înaintat documentaţia de credit băncii finanţatoare, iar banca, în urma analizei proprii, consideră proiectul viabil dar vă informează că nu prezentaţi suficiente garanţii materiale pentru acordarea creditului, putem interveni noi.

Trebuie doar să îi solicitaţi băncii cu care lucraţi să utilizeze garanţiile noastre.

Banca va trebui să ne solicite participarea la împărţirea riscului, prin emiterea unei garanţii financiare pentru proiectul respectiv.

În maxim 7 zile, noi vom analiza dosarul primit de la bancă şi vom transmite băncii decizia privind acordarea garanţiei financiare solicitate.

DOCUMENTE NECESARE
A. DOSARUL FINANCIAR
1. Solicitarea de garantare, în original;
2. Declaraţia clientului, în original;
3. Documentaţia de finanţare, în copie certificată de bancă, care să conţină cel puţin următoarele:
a) Referatul de finanţare întocmit şi aprobat de către finanţator, în care să fie menţionate destinaţia finanţării, schema de finanţare a proiectului, participarea clientului cu fonduri proprii potrivit cerinţelor finanţatorului, situaţia datoriilor scadente la bugete şi instituţii finanţatoare, garanţiile reale/personale constituite/sau care se vor constitui potrivit Normelor proprii ale finanţatorului.
b) Graficul de utilizare şi rambursare a finanţării, aprobat de finanţator;
c) Rezultatul la zi, în conformitate cu art.2 pct.8 din Regulamentul B.N.R. nr.4/2004, al consultării bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare:
d) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi, la data efectuării analizei de către finanţator;
e) Ultimul bilanţ contabil încheiat (inclusiv anexele şi rapoartele de gestiune), cu viza organului fiscal, ultima balanţă de verificare, precum şi transpunerea acesteia pe formularul de bilanţ;
f) Fluxul de încasări şi plăţi previzionat pe perioada de creditare/ garantare sau/ şi pe operaţiune sau/ şi pe total activitate, în lei şi/ sau valută, după caz;
g) Bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat pe perioada creditării;
+ Acordul de finanţare semnat de autoritatea de impleme nt are a schemei de finanţare
B. DOSARUL JURIDIC AL CLIENTULUI

B.1 Persoane juridice:
• Următoarele documente se vor prezenta în copie certificată:
1. Actele de înfiinţare (act constitutiv sau, după caz, statut şi contract de societate , respectiv statut şi actele adiţionale la acestea din care rezulta modificarile referitoare la competentele organelor statutare ale companiei), impreuna cu dovada inregistrarii acestora la Registrul Comertului;
2. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;
3. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului .
• Următoarele documente se vor prezenta în original:
4. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţiilor legali ai societatii, prezentată în original pe formularele Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la OG nr.27/2006, privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile OG nr.27/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

B.2. Persoane fizice autorizate
• Următoarele documente se vor prezenta în copie certificată:
1. Acte de identitate ale solicitantului finanţării şi, după caz, ale garanţilor;
2. Autorizaţia şi certificatul de înregistrare la registrul comerţului;
3. Statutul de functionare al asociatiei familiale sau al persoanei fizice autorizate (in aceasta din urma situatie, numai daca este cazul);
4. Declaraţia clientului, în original;
• Următoarele documente se vor prezenta în original:
5. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţiilor legali ai societatii, prezentată în original pe formularele Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la OG nr.27/2006, privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile OG nr.27/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

Home Page | Contact © 2013 Go Plan. All rights reserved
Created By EssMedia.ro