EXISTA FONDURI PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR – TREBUIE FOLOSITE!
| 22.05.2009 |
POSCCE - Ghiduri noi spre consultare: internationalizare, standardizare si consultanta
Detalii

| 20.05.2009 |
Stadiu absorbtie fonduri la 30 aprilie 2009
Afla mai multe

| 08.05.2009 |
Birouri Mobile de Consultanta la Brasov
Detalii

| 24.04.2009 |
ROMANIA 2009 - O NOUA PERSPECTIVA ASUPRA FINANTARILOR NERAMBURSABILE
GO PLAN in parteneriat cu Clubul Intreprinzatorului Roman al Bancii Transilvania a organizat o sesiune de informare pe tema Fondurilor Structurale in 23 aprilie 2009 la Bucuresti, Hotel Ibis Gara de Nord.

| 01.02.2009 |
Prefinantare la fondurile UE pentru IMM
Detalii

| 01.02.2009 |
Ministerul IMM-urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
POR: In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT!
Detalii

| 23.01.2009 |
Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare
Detalii

| 20.01.2009 |
Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene
Fonduri europene in valoare de 5,9 miliarde euro pentru 2009

| 23.07.2008 |
POR: S-a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice
Verifica detaliile.

| 19.07.2008 |
Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii
Verifica detaliile.

| 18.07.2008 |
2 ghiduri noi pentru IMM-uri
Verifica detaliile.

| 16.07.2008 |
Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect
Verifica detaliile.

| 03.04.2008 |
GO PLAN cauta colaboratori!
Ne marim echipa!

| 31.03.2008 |
Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM-urilor
Verifica detaliile.

| 24.01.2008 |
O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR, axa 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
Verifica detaliile.

| 22.01.2008 |
FINANŢARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE
Verifica detaliile.

Email:
Inscriere
Noutati si Articole / HOTARARE DE GUVERN privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

26.11.2007

REGULI PROCEDURALE

Ajutorul de minimis se acorda de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei si Finanţelor – Actiuni generale - sub forma de granturi. Valoarea ajutorului acordat se exprima in forma bruta, adică înainte de deducerea impozitelor directe.

Ajutoarele plătibile in mai multe transe sunt actualizate la valoarea de la data acordării lor.

Întreprinderile beneficiare vor depune la Ministerul Economiei si Finanţelor o declaraţie scrisa referitoare la alte ajutoare de minimis primite pe parcursul precedenţilor doi ani fiscali si al anului fiscal in curs.

Ministerul Economiei si Finanţelor in calitate de furnizor, va informa in scris întreprinderile cu privire la cuantumul ajutorului si la caracterul acestuia de minimis, făcând referire explicita la prevederile comunitare in domeniu.

Ministerul Economiei si Finanţelor va acorda un nou ajutor de minimis doar după ce a verificat ca acesta nu ridica suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul perioadei relevante de trei ani fiscali consecutivi, la un nivel care sa depăşească pragul de 200.000 euro, echivalent in lei.

Ajutorul nu poate fi fracţionat pentru a se încadra in pragul maxim admis.

Ajutorul de minimis nu poate fi cumulat cu un alt ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile, daca printr-o astfel de cumulare ar rezulta depăşirea intensităţii fixate in circumstanţe specifice pentru fiecare caz in parte de Regulamente sau Decizii de exceptare in bloc ale Comisiei Europene

Ministerul Economiei si Finanţelor va păstra o evidenta a ajutoarelor de minimis acordate in baza schemei instituite prin prezenta hotărâre, pe o perioada de zece ani fiscali de la data la care a fost acordat ultimul ajutor individual in cadrul schemei.

Ministerul Economiei si Finanţelor, in calitate de furnizor, va verifica periodic respectarea îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementările comunitare si de prevederile prezentei hotărâri, precum si respectarea planului de investiţii prezentat la acordarea măsurii de sprijin.

In cazul in care se constata abateri ale întreprinderilor de la cele menţionate la alineatul anterior, Ministerul Economiei si Finanţelor are abilitatea de a recupera ajutorul de stat.

Durata schemei este de 5 ani, respectiv 2007 – 2011 cu posibilitatea prelungirii.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este echivalentul in lei a 5 milioane euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.

Lista domeniilor de activitate pentru care se acorda ajutoare de minimis (Cod CAEN/ Denumre cod CAEN):

D - Produse ale industriei prelucratoare
183 Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană
191 Tăbăcirea şi finisarea pieilor
193 Fabricarea încălţămintei
203 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
204 Fabricarea ambalajelor din lemn
205 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri
2121 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton
2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
2223 Legătorie
2224 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
2225 Alte lucrări de tipografie
2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
263 Fabricarea plăcilor şi dalelor, din ceramică
264 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2665 Fabricarea produselor din azbociment
267 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
355 Producţia altor mijloace de transport n.c.a.
361 Producţia de mobilier
365 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3662 Confecţionarea măturilor şi periilor

G - Comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si de uz gospodaresc
5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
5222 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
5223 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor
5271 Reparaţii de încălţăminte şi ale altor articole din piele
5272 Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc

H - Hoteluri si restaurante
552 Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată
553 Restaurante
555 Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei

K - Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii prestat in principal intreprinderilor
722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software)
7412 Activităţi de contabilitate, revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal
747 Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
7485 Activităţi de secretariat şi traducere

M - Invatamant
8042 Alte forme de învăţământ

O - Alte activitati de servicii colective, sociale si personale
9301 Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor
9302 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţarePROCEDURA DE ACORDARE A ALOCARILOR SPECIFICE INDIVIDUALE IN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS PRIVIND DEZVOLTAREA SAU MODERNIZAREA INTREPRINDERILOR

Capitolul I. Obiectivul schemei de ajutor de stat

Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat il constituie modernizarea sau dezvoltarea activitatii intreprinderilor care activeaza in domeniile de activitate mentionate in Anexa nr. 1 la hotarare.

Prezenta schema de ajutor de stat isi propune sprijinirea unor sectoare de activitate, la alegerea carora au fost avute in vedere urmatoarele elemente sprijinirea intreprinderilor care au nevoie de sume mici in dezvoltarea sau modernizarea activitatii lor, atragerea de forta de munca din zonele limitrofe, utilizarea resurselor locale, sustinerea meseriasilor din zonele rurale si din micile localitati, sprijinirea intreprinderilor care au ca obiect de activitate domeniul serviciilor, dezvoltarea sau modernizarea activitatii intreprinderilor prestatoare de servicii pentru a se ridica la nivelul standardelor europene.


Capitolul II. Definitii
1. In sensul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) intreprindere este orice persoana juridica, indiferent de forma de organizare, care desfasoara activitati in scop lucrativ, total sau partial;

b) alocare specifica individuala reprezinta valoarea totala a sumei nerambursabile acordate unei intreprinderi, in cadrul unei scheme de ajutor de stat, care poate fi acordata in una sau mai multe transe;

c) intreprinderi mici si mijlocii, IMM, sunt acele intreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care au, fie o cifra de afaceri anuala neta care nu depaseste echivalentul in lei a 50 milioane euro, fie detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

d) intreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este intreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

e) intreprindere mica, din cadrul categoriei de IMM, este intreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

f) microintreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este inteprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
2. Intreprinderile mici si mijlocii se clasifica in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Incadrarea in una din aceste categorii se va face tinandu-se cont de gradul de autonomie al intreprinderii in relatia cu alte intreprinderi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.Capitolul III. Criterii de eligibilitate

Pot beneficia de alocari specifice individuale in baza schemei de ajutor de minimis intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

j) sunt inregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;

k) isi desfasoara activitatea in domeniile specificate in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare;

l) pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, anteriori datei solicitarii, au primit ajutoare de minimis, dar care cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei cu 200.000 euro;

m) prezinta un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor acordate;

n) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

o) nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;

p) nu intra in categoria ˝intreprinderilor in dificultate˝ potrivit capitolului 2 sectiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei Europene – Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 01.10.2004;

q) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate;

r) nu au primit un ajutor ilegal.Capitolul IV. Cheltuieli eligibile

a. Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de:

a) investitiile in active corporale referitoare la:

- terenuri sau amenajari de terenuri;

- constructii;

- echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru;

- aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

- mijloace de transport pentru sustinerea activitatii intreprinderii;

- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale.

b) investitiile in active necorporale referitoare la:

- constituirea intreprinderii;

- brevete, licente, marci comerciale, si alte drepturi si active similare;

- alte imobilizari necorporale.

b. Se iau in considerare cheltuielile aferente realizarii unei constructii, doar in cazul in care aceasta se realizeaza cu o intreprindere autorizata in domeniu.

c. In cazul achizitionarii unor active, in corelatie directa cu un amplasament de productie - daca intreprinderea de la care au fost procurate nu mai desfasoara activitate sau si-ar inceta activitatea in conditiile in care nu ar fi cumparata - pentru a fi considerata investitie eligibila din punct de vedere al costurilor, tranzactia trebuie sa se fi desfasurat in conditii de piata, prin intermediul unei proceduri de achizitie deschisa si competitiva, asa cum este aceasta definita in legislatia romaneasca.

d. Toate costurile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA.

e. Activele achizitionate pot fi noi sau la mana a doua. In cazul preluarii unor active de la o intreprindere care nu mai desfasoara activitate sau si-ar inceta activitatea in conditiile in care nu ar fi cumparata, valoarea activelor la a caror achizitionare a fost implicata orice forma de ajutor de stat trebuie sa fie dedusa de la calculul valorii investitiei initiale.

f. Pentru a fi incluse in investitia eligibila, activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) trebuie sa fie utilizate in exclusivitate in locatia care a beneficiat de ajutor de stat;

b) trebuie sa fie considerate active amortizabile;

c) trebuie sa fie achizitionate in conditii de piata;

d) trebuie sa fie incluse in categoria activelor proprii ale firmei si sa ramana in locatia unde a beneficiat de ajutor de stat pentru cel putin 5 ani, calculat din momentul in care investitia a fost finalizata si trebuie sa fie utilizate pentru derularea operatiunii finantate.Capitolul V. Modalitatea de acordare a alocarilor specifice individuale

1. Intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de ajutoare de minimis pentru modernizarea sau dezvoltarea activitatii, in limita valorii maxime de 200.000 Euro, echivalent in lei, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi.

2. Modalitatea de acordare a acestor ajutoare de minimis pentru intreprinderile mici si mijlocii consta in alocarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei şi Finantelor a unor sume nerambursabile.

3. In cazul in care alocarea specifica individuala este platita in mai multe transe, acestea se vor actualiza la valoarea de la data acordarii primei transe. Actualizarea se face avand in vedere rata de referinta fixata periodic de Comisia Europeana pe baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Capitolul VI. Procedura de acordare a alocarii specifice individualePentru ca o intreprindere mica sau mijlocie sa obtina finantarea in cadrul schemei de ajutor de stat trebuie parcurse urmatoarele etape :1.Solicitarea Acordului de principiu pentru finantare

1.1. Orice solicitant trebuie sa obtina un Acord de principiu pentru finantare din partea Ministerului Economiei şi Finantelor inainte de a beneficia de alocarea specifica individuala in cadrul prezentei scheme.

1.2. In vederea obtinerii Acordului de principiu pentru finantare, solicitantul transmite la Ministerul Economiei şi Finantelor o Cerere de acord de principiu pentru finantare, conform Formularului nr. 1 la prezenta Procedura, insotita de urmatoarele documente justificative:

a) certificat constatator, in original, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde isi are sediul intreprinderea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal, si toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale intreprinderii si data ultimei mentiuni inscrise in Registru si obiectul acesteia;

b) declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Formularului nr. 2 la Procedura;

c) situatiile financiare aprobate, corespunzatoare ultimului exercitiu financiar, in copie;

d) planul de investitii pentru care se solicita finantarea;

e) studiu tehnico – economic, intocmit de o firma de specialitate in domeniu, din care sa rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicita finantare;

f) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, in original sau in copie legalizata, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

g) certificat de atestare fiscala, in original sau in copie legalizata, emis in conditiile legii, cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru;

h) declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca aceasta nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala; ca intreprinderea nu are activitatile suspendate sau alte situatii similare reglementate de lege;

i) declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca impotriva acesteia nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate;

j) declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca intreprinderea nu a beneficiat si nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alti furnizorii de ajutor de stat pe aceleasi costuri eligibile ale investitiei pentru care a solicitat ajutor de stat in temeiul prezentei scheme;

k) declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca aceasta nu a beneficiat de ajutoare ilegale;

l) imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante, in cazul in care o alta persoana decat aceasta semneaza Cererea de acord de principiu pentru finantare;

m) o copie a cartii de identitate a persoanei imputernicite sa semneze Cererea de acord de principiu pentru finantare;

n) opisul cu documentele depuse pentru obtinerea Acordului de principiu pentru finantare.

1.3. Cererea de acord de principiu pentru finantare se completeaza in limba romana prin tehnoredactare si poarta semnatura in original a reprezentantului legal sau a imputernicitului intreprinderii.

1.4. Pe baza analizei documentatiei depuse solicitantul obtine Acordul de principiu pentru finantare din partea Ministerului Economiei şi Finantelor, conform Formularului nr. 3 la prezenta procedura, inainte de a beneficia de alocarea specifica individuala in cadrul prezentei scheme.2. Inregistrarea, evaluarea si selectiea beneficiarilor

2.1. Prin Ordin al ministrului economiei şi finantelor se desemneaza directia cu atributii in domeniul ajutorului de stat ca Unitate de Implementare a prezentei scheme pe perioada de valabilitate a acesteia, precum si secretarul de stat coordonator.

2.2. In aplicarea prevederilor prezentei hotarari Unitatea de Implementare a schemei de ajutor de stat coordoneaza metodologic compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul Directiilor Generale ale Finantelor Publice Judetene si a Municipiului Bucuresti.

2.3. Directiile Generale ale Finantelor Publice Judetene si a Municipiului Bucuresti prin compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat acorda asistenta intreprinderilor solicitante pentru intocmirea si completarea Cererii de acord de principiu pentru finantare.

2.4. Cererea de acord de principiu pentru finantare completata, insotita de documentele justificative se va depune la Registratura generala a Ministerului Economiei şi Finantelor, cu mentiunea pe plic ˝Unitatea de Implementare a schemei de ajutor de minimis˝

2.5. Toate cererile vor fi inregistrate intr-un Registru special al schemei de ajutor de stat la cabinetul secterarului de stat coordonator, mentionandu-se data si numarul de inregistrare a cererii.

2.6. Toata corespondenta dintre intreprinderile solicitante si Ministerul Economiei şi Finantelor va purta mentiunea de mai sus si va fi depusa la Registratura generala a minsterului.

2.7. Ministerul Economiei şi Finatelor in calitate de furnizor va tine un Registru special al ajutoarelor de minimis care va cuprinde toate datele de identificare ale intreprinderilor solicitante, data obtinerii Acordului de principiu pentru finantare, numarul transelor anuale de acordare a alocatiei specifice individuale si valoarea lor, precum si data transmiterii Scrisorii de respingere si motivul acesteia.

2.8. Inregistrarea Cererilor de acord de principiu pentru finantare va incepe dupa intrarea in vigoare a Ordinului ministrului economiei şi finantelor mentionat la subpunctul 2.1. de la capitolul VI punctul 2.

2.9. Cererile de acord de principiu pentru finantare vor fi analizate si selectate, in limita bugetului anual alocat schemei, in functie de data si numarul inregistrarii documentelor prevazute la subpunctul 1.2. de la capitolul VI punctul 1, urmarindu-se conformitatea cu prevederile prezentei hotarari.

2.10. Unitatea de Implementare a schemei de ajutor de stat va finaliza procesul de evaluare a Cererii de acord de principiu pentru finantare in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, insotita de toate documentele justificative.

2.11. Ministerul Economiei şi Finantelor, prin Unitatea de Implementare a schemei de ajutor de stat are obligatia de a face publica, pe site-ul sau, epuizarea bugetului anual alocat pentru aceasta schema, data de la care nu se mai inregistreaza Cereri de acord de principiu pentru finantare.

2.12. In urma procesului de evaluare a Cereri de acord de principiu pentru finantare, Ministerul Economiei şi Finantelor transmite intreprinderilor solicitante, dupa caz:

a) Acordul de principiu pentru finantare conform Formularului nr. 3 la prezenta Procedura, in cazul intreprinderilor solicitante selectate pentru finantare;

b) Instiintarea prin care se precizeaza ca Cererea de acord de principiu pentru finantare este incompleta - nu contine informatii corecte, nu este insotita de toata documentatia necesara sau exista neconcordante in informatiile furnizate. In acest caz, termenul de evaluare a Cererii de acord de principiu pentru finantare prevazut la subpunctul 2.10. de la capitolul VI punctul 2, curge de la data la care cererea este considerata completa in sensul prevederilor prezentei hotarari. Intreprinderea solicitanta transmite completarea documentatiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea instiintarii.

c) Scrisoarea de respingere a Cererii de acord de principiu pentru finantare in cazul in care:

- nu se indeplinesc criteriile prevazute in prezenta hotarare sau;

- Cererile de acord de principiu pentru finantare au fost depuse dupa data la care bugetul anual alocat schemei a fost epuizat sau;

- nu se respecta termenul prevazut la lit. b) a subpunctului 2.12. de la capitolul VI punctul 2.

2.13. In cazul obtinerii Acordului de principiu pentru finantare, Ministerul Economiei şi Finantelor - Unitatea de Implementare a schemei de ajutor de stat transmite in scris o scrisoare de informare a intreprinderii beneficiare cu privire la caracterul de minimis al ajutorului de stat primit, facand referire explicita la prevederile comunitare in domeniu.3. Acordarea alocarilor specifice individuale

3.1. Alocarile specifice individuale se acorda solicitantilor selectati, dupa efectuarea partiala sau totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului pentru care s-a emis Acordul de principiu pentru finantare.

3.2. Bugetul anual alocat intreprinderilor solicitante se repartizeaza in transe egale in functie de durata de derulare a planului de investitii pentru care se solicita finantarea.

3.3. Acordarea alocarii specifice individuale se face pe baza unei Cereri de eliberare a sumei nerambursabile, prevazuta in Formularul nr. 4 la prezenta Procedura, transmisa de solicitant la Ministerul Economiei şi Finantelor prin reprezentant sau prin posta cu confirmare de primire.

3.4. Cererea de eliberare a sumei nerambursabile este insotita de urmatoarele documente:

a) formularul de decont prevazut in Formularul nr. 5, insotit de documentele justificative din cadrul Formularul nr. 6 la prezenta Procedura, in original si in copie, in ordinea activitatilor si documentelor justificative completate in formularul de decont. Copiile contin mentiunea ˝conform cu originalul˝, stampila si semnatura reprezentantului legal al intreprinderii;

b) opis cu toate documentele depuse in vederea eliberarii sumei nerambursabile

3.5. Eliberarea de catre Ministerul Economiei şi Finantelor a transei din suma nerambursabila se va efectua dupa verificarea la fata locului, de catre reprezentantii Unitatii de Implementare a schemei si cei ai compartimentelor specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul Directiilor Generale ale Finantelor Publice Judetene si a Municipiului Bucuresti, a realitatii, legalitatii si regularitatii operatiunilor economico-financiare pentru care se solicita finantare.

3.6. Intreprinderile solicitante sunt obligate sa demareze investitiile prevazute in proiectul pentru care au solicitat finantare si sa depuna prima Cerere de eliberare a sumei nerambursabile in termen de maxim 4 luni de la data emiterii Acordului de principiu pentru finantare. In cazul in care intreprinderile solicitante nu au demarat proiectul in termenul prevazut, Acordul de principiu pentru finantare se anuleaza.

3.7. Dupa eliberarea primei transe din suma nerambursabila intreprinderile solicitante vor depune la trei luni o Cerere de eliberare a unei noi transe din suma nerambursabila, insotita de documentele justificative.

3.8. Suma tuturor acestor transe nu va depasi valoarea anuala maxima acordata intreprinderii.

3.9. Termenul limita pentru depunerea Cererii de eliberare a sumei nerambursabile, completata, este data de 1 noiembrie a anului bugetar in curs.

3.10. Platile pentru cheltuielile eligibile se vor efectua direct catre intreprinderile beneficiare si nu catre furnizori ai acestora prin compensare.

3.11. Virarea efectiva a transelor din suma nerambursabila se face de catre Ministerul Economiei şi Finantelor, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la inregistrarea Cererii de eliberare a sumei nerambursabile, in contul 50.70 ˝Disponibil din subventii si transferuri˝ deschis la unitatea trezoreriei statului in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea, pe baza analizei setului de documente prevazute la subpunctul 3.4. de la capitolul VI punctul 3.

3.12. Documentele originale, prevazute la subpunctul 3.4. de la capitolul VI punctul 3, vor fi ridicate de catre intreprindere de la sediul Ministerul Economiei şi Finantelor, Unitatea de Implementare a schemei, dupa verificarea conformitatii copiilor si virarea efectiva a sumei nerambursabile.4. Controlul, restituirea si raportarea alocarilor specifice individuale

4.1. Ministerul Economiei şi Finantelor, prin Unitatea de Implementare a schemei de ajutor de stat si compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul Directiilor Generale ale Finantelor Publice Judetene si a Municipiului Bucuresti verifica la sediul intreprinderilor beneficiare veridicitatea si conformitatea declaratiilor si cheltuielilor efectuate de intreprinderi in cadrul schemei.

4.2. In cazul in care, in urma controalelor efectuate la intreprinderile beneficiare se constata:

a) declaratii incomplete si / sau neconforme cu realitatea pentru a obtine suma nerambursabila;

b) schimbarea destinatiei sumelor nerambursabile;

c) orice alta nerespectare a prevederilor prezentei hotarari,

Unitatea de Implementare a schemei de ajutor de stat va propune minstrului economiei si finantelor recuperarea totala sau partiala, dupa caz, a ajutorului de stat acordat.

4.3. Recuperarea ajutorului de stat se realizeaza conform prevederilor O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

4.4. Sumele restituite reprezinta venituri ale bugetului de stat si se vireaza in contul 20.36.01.11 “Venituri din ajutoare de stat recuperate“.

4.5. Intreprinderile beneficiare au obligatia sa transmita Ministerului Economiei şi Finantelor anual, timp de 3 ani de la finalizarea investitiei, o raportare privind efectele finantarii prin completarea Formularului nr. 7 la prezenta Procedura. Transmiterea formularului de raportare se face pana la data de 1 iunie a anului in curs pentru anul precedent.5. Anularea cererii de solicitare a alocarii specifice individuale

5.1. In cazul in care, una sau mai multe dintre informatiile cuprinse in Cererea de acord de principiu pentru finantare, sectiunea B2, pentru care Ministerul Economiei şi Finantelor a transmis solicitantului Acordul de principiu pentru finantare, se modifica, solicitantii au obligatia de a transmite la Ministerul Economiei şi Finantelor, Cererea de anulare totala sau partiala a finantarii, conform Formularului nr. 8 la prezenta procedura.

5.2. Solicitantul va beneficia de alocare specifica individuala pentru cheltuielile ramase nemodificate.

5.3. Pentru cheltuielile care au suferit modificari, solicitantul poate transmite o noua Cerere de acord de principiu pentru finantare, concomitent sau ulterior transmiterii Cererii de anulare totala sau partiala a finantarii. Procesul de evaluare se va relua de la data inregistrarii noii Cereri de acord de principiu pentru finantare, cu completarile si corectiile efectuate.

5.4. Cererea de anulare totala sau partiala a finantarii pentru care exista Acord de principiu pentru finantare se completeaza in limba romana, prin tehnoredactare, si poarta semnatura in original a reprezentantului legal sau a imputernicitului intreprinderii.Capitolul VII. Confidentialitate

Personalul Unitatii de implementare are obligatia de a pastra confidentialitatea privind documentele justificative depuse de catre intreprinderile solicitante in cadrul prezentei scheme.

Home Page | Contact © 2013 Go Plan. All rights reserved
Created By EssMedia.ro