EXISTA FONDURI PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR – TREBUIE FOLOSITE!
| 22.05.2009 |
POSCCE - Ghiduri noi spre consultare: internationalizare, standardizare si consultanta
Detalii

| 20.05.2009 |
Stadiu absorbtie fonduri la 30 aprilie 2009
Afla mai multe

| 08.05.2009 |
Birouri Mobile de Consultanta la Brasov
Detalii

| 24.04.2009 |
ROMANIA 2009 - O NOUA PERSPECTIVA ASUPRA FINANTARILOR NERAMBURSABILE
GO PLAN in parteneriat cu Clubul Intreprinzatorului Roman al Bancii Transilvania a organizat o sesiune de informare pe tema Fondurilor Structurale in 23 aprilie 2009 la Bucuresti, Hotel Ibis Gara de Nord.

| 01.02.2009 |
Prefinantare la fondurile UE pentru IMM
Detalii

| 01.02.2009 |
Ministerul IMM-urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
POR: In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT!
Detalii

| 23.01.2009 |
Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare
Detalii

| 20.01.2009 |
Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene
Fonduri europene in valoare de 5,9 miliarde euro pentru 2009

| 23.07.2008 |
POR: S-a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice
Verifica detaliile.

| 19.07.2008 |
Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii
Verifica detaliile.

| 18.07.2008 |
2 ghiduri noi pentru IMM-uri
Verifica detaliile.

| 16.07.2008 |
Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect
Verifica detaliile.

| 03.04.2008 |
GO PLAN cauta colaboratori!
Ne marim echipa!

| 31.03.2008 |
Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM-urilor
Verifica detaliile.

| 24.01.2008 |
O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR, axa 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
Verifica detaliile.

| 22.01.2008 |
FINANŢARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE
Verifica detaliile.

Email:
Inscriere
Noutati si Articole / Calendarul lansarilor apelurilor de proiecte pentru axele prioritare nelansate ale POR

19.12.2007

Principalele acţiuni ale MDLPL din acest an au pus accent pe: pregătirea pentru implementarea Programului Operaţional Regional, continuarea negocierilor cu Comisia Europeană pentru programele operaţionale de cooperare teritorială europeană, contractarea în cadrul programelor PHARE 2005 şi PHARE 2006, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii localităţilor, programe pentru construcţia de locuinţe, consolidarea clădirilor cu risc seismic ridicat, reabilitarea termică a clădirilor. Deasemenea, în acest an au fost demarate programe noi care vizează construcţia de bazine de înot, de aşezăminte culturale şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare în localităţi cu mai puţin de 50.000 de locuitori.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor a menţionat că, pentru Programul Operaţional Regional, Axa 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, au fost depuse deja 50 de proiecte. Aceste proiecte însumează deja 630 mil. euro, în timp ce alocarea pe această axă pentru întreaga perioadă de 7 ani este de aprox. 800 mil. euro.

În ceea ce priveşte lansarea apelurilor de proiecte pentru celelalte axe prioritare, s-a stabilit următorul calendar:
- domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – 21 decembrie 2007;
- domeniile majore de intervenţie 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor şi 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – 15 ianuarie 2008;
- domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică – februarie 2008.

Ministrul a declarat că “pentru Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere s-au stabilit 8 poli de creştere, câte unul în fiecare regiune de dezvoltare: Bucureşti, Braşov, Constanţa, Iaşi, Cluj, Craiova, Timişoara şi Ploieşti. La propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative este posibil ca si alte oraşe, cum ar fi Bacău, Oradea sau Brăila-Galaţi, sa devină poli de creştere”.

Pentru domeniile majore de intervenţie 4.1, 4.2 şi 5.2, apelurile de proiecte se vor putea lansa după obţinerea avizului schemelor de ajutor de stat din partea Consiliului Concurenţei.

Legat de programele de cooperare teritorială europeană, ministrul László Borbély a precizat că Programul Operaţional INTERREG IVC a fost aprobat de Comisia Europeană în 11 septembrie 2007, iar prima licitaţie de proiecte a fost lansată în 21 septembrie şi are ca termen de depunere a proiectelor data de 15 ianuarie 2008.
De asemenea, Programul Operaţional URBACT II a fost aprobat de Comisia Europeană în 2 octombrie 2007 iar prima licitaţie de proiecte a fost lansată în 4 decembrie şi are ca termen de depunere a proiectelor data de 15 februarie 2008.

Ministrul László Borbély a punctat şi evoluţia programelor PHARE: “În general, am recuperat rămânerile în urmă. Programul PHARE 2005 a fost contractat aproape în întregime anul acesta. Au fost încheiate 1.021 de contracte în valoare de peste 100 mil. euro.
În cadrul programului PHARE 2006 au fost depuse mai multe proiecte care sunt în proces de evaluare, urmând ca până în iunie 2008 să fie încheiate contractele. De asemenea, am schimbat clauzele contractelor pentru a da posibilitatea Ministerului să ia măsuri în cazul în care contractanţii nu îşi respectă obligaţiile”.

Sursa: MDLPL

Home Page | Contact © 2013 Go Plan. All rights reserved
Created By EssMedia.ro