EXISTA FONDURI PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR – TREBUIE FOLOSITE!
| 22.05.2009 |
POSCCE - Ghiduri noi spre consultare: internationalizare, standardizare si consultanta
Detalii

| 20.05.2009 |
Stadiu absorbtie fonduri la 30 aprilie 2009
Afla mai multe

| 08.05.2009 |
Birouri Mobile de Consultanta la Brasov
Detalii

| 24.04.2009 |
ROMANIA 2009 - O NOUA PERSPECTIVA ASUPRA FINANTARILOR NERAMBURSABILE
GO PLAN in parteneriat cu Clubul Intreprinzatorului Roman al Bancii Transilvania a organizat o sesiune de informare pe tema Fondurilor Structurale in 23 aprilie 2009 la Bucuresti, Hotel Ibis Gara de Nord.

| 01.02.2009 |
Prefinantare la fondurile UE pentru IMM
Detalii

| 01.02.2009 |
Ministerul IMM-urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
POR: In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT!
Detalii

| 23.01.2009 |
Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare
Detalii

| 20.01.2009 |
Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene
Fonduri europene in valoare de 5,9 miliarde euro pentru 2009

| 23.07.2008 |
POR: S-a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice
Verifica detaliile.

| 19.07.2008 |
Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii
Verifica detaliile.

| 18.07.2008 |
2 ghiduri noi pentru IMM-uri
Verifica detaliile.

| 16.07.2008 |
Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect
Verifica detaliile.

| 03.04.2008 |
GO PLAN cauta colaboratori!
Ne marim echipa!

| 31.03.2008 |
Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM-urilor
Verifica detaliile.

| 24.01.2008 |
O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR, axa 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
Verifica detaliile.

| 22.01.2008 |
FINANŢARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE
Verifica detaliile.

Email:
Subscribe
News and Articles / 2 ghiduri noi pentru IMM-uri

18.07.2008

Firmele româneşti îşi pot promova imaginea pe plan internaţional si pot implementa standardele internaţionale şi/sau înfiinţa laboratoare de încercări şi etalonării cu bani de la Uniunea Europeană.

Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (MIMMCTPL) a lansat Ghidurile solicitantului privind:

* "Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale"
* "Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare"


Proiectele vor putea fi depuse începând din data de 18 august 2008

"Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale"

Bugetul total alocat pentru anul 2008 este de 4,1 milioane euro
Conform ghidului se va acorda finanţări nerambursabile pentru:

* înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări;
* implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 (produselor şi/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu;
* etichetarea ecologică;
* certificarea produselor /serviciilor /proceselor.


"Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare"

Bugetul total alocat pentru anul 2008 este de 2,1 milioane euro.
Conform ghidului MIMMCTPL va acorda finanţări nerambursabile pentru:

* participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau străinătate, cu stand propriu;
* participarea la misiuni economice în străinătate;
* elaborarea şi producţia de materiale tipărite/inscripţionate de promovare a operatorului economic;
* promovarea on-line (îmbunătăţirea/realizarea unui site pe internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate);
* servicii legate de activităţi de promovare pe noi pieţe interne, pe pieţe internaţionale şi marketing;
* servicii de identificare a furnizorilor/clienţilor externi.

Suma maximă pe care o va putea solicita o firmă se ridică la 200.000 de euro, în condiţiile respectării ajutorului de minimis. Această sumă va putea reprezenta maximum 70% din totalul cheltuielilor eligibile în cazul întreprinderilor mici (cu până la 49 de angajaţi) şi al microîntreprinderilor (până la 9 angajaţi), respectiv 60 % din totalul cheltuielilor eligibile în cazul pentru întreprinderi mijlocii (maximum 249 de angajaţi).

Proiectele pot fi implementate în maximum 24 luni, perioadă cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în proiect.

Toate condiţiile cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile, precum şi cererea de finanţare care va trebui completată sunt cuprinse în Ghidul solicitantului.

Cele doua Operaţiuni fac parte din axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de productie, gestionată de MIMMCTPL în calitate de organism intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).

Până în prezent, MIMMCTPL, în calitate de organism intermediar pentru Axa 1 a POS CCE, a lansat trei operaţiuni pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii, acestea vizând susţinerea investiţiilor şi sprijinul pentru accesul la servicii de consultanţă.

Sursa: Organismul Intermediar pentru IMM

Home Page | Contact © 2013 Go Plan. All rights reserved
Created By EssMedia.ro